facebook

Aktuality

Aktuality / 2019 / Detail aktuality

ZŠ a PŠ Benešov má novou budovu

26. 02. 2019

V pondělí 25. února 2019 byla otevřena za účasti vedení města Benešov nová budova pro Základní a praktickou školu.
Dne 25. února 2019 byly slavnostně otevřeny nové prostory Základní a praktické školy v ulici Hodějovského v Benešově. Akce proběhla za přítomnosti vedení města Benešov, úřadu, ale i představitelů dalších benešovských vzdělávacích institucí, ředitelů základních a mateřských škol, Domu dětí a mládeže a dalších hostů. 
„Paní ředitelce, všem pedagogům, a hlavně žákům přeji, aby tato budova splnila jejich očekávání a byla jim příjemným prostředím, které splňuje jejich potřeby pro výuku,“ uvedl starosta Jaroslav Hlavnička. 
Investice do občanské vybavenosti, dopravy, ale zejména také do školství jsou základními pilíři udržitelného rozvoje společnosti a měst, nejinak je tomu i v Benešově, o čemž svědčí právě i nová budova pro základní a praktickou školu. 
Tato škola se specializuje na výuku dětí, jejichž školní docházka je ztížena různými stupni zdravotního postižení (mentálního, kombinovaného). Donedávna bylo toto vzdělávací zařízení umístěno v Konopišťské ulici ve vile Katušce. Tento objekt už ale neodpovídal ani kapacitě a ani   potřebám samotných žáků.  Právě zvyšující se počet žáků s kombinovanými poruchami a leckdy i vyšším stupněm postižení vedli k výstavbě nového zázemí s cílem zajistit odpovídající standart, žádoucí a bezpečné prostředí pro žáky. Nová budova tak řeší adekvátní velikost tříd, dostatek klidových místností, komunikační prostory, zvláštní nároky na hygienické vybavení a další. V rámci výstavby byly zohledněny i požadavky na bezbariérovost, např. prostřednictvím instalace výtahu. Protože se děti ve škole učí i sociálním návykům, aby se v dospělosti mohli lépe osamostatnit, je v posledním podlaží i cvičný byt. Areál jako celek poskytuje zázemí i pohybovým aktivitám prostřednictvím tělocvičny a přizpůsobenému venkovnímu prostoru.
Nová budova školy byla vybudována ze stávajícího objektu školícího a ubytovacího střediska bývalého Ústavu zemědělské ekonomiky a informací. Objekt byl v minulých letech nevyužívaný.
Nová zastavěná plocha školy včetně přístavby tvoří 948 m2, kapacitně je projektována pro 102 žáků s různým stupněm postižení.
I když město vyhledává a využívá aktuálních dotačních možností, na tento projekt nebyla doporučena žádná dotace, která by alespoň z 50 % pokryla rozpočtovanou částku. Projekt ve výši 48,5 mil. Kč bez DPH tak uhradilo město vlastními finančními prostředky. 
Stavba byla zkolaudována 30. ledna 2019 a poprvé byla žáky ke svému účelu využita 18. února 2019.
Mgr. Veronika Kondrátová, vedoucí Odboru vnitřních věcí