facebook

Aktuality

Aktuality / 2019 / Detail aktuality

Pacienti písecké nemocnice budou využívat novou vodoléčbu

08. 03. 2019

Už jen pár dní zbývá do kolaudace dokončené rekonstrukce vodoléčebného úseku rehabilitačního oddělení Nemocnice Písek, a.s., s níž naše společnost začala vloni na podzim.
PÍSEK - V rámci rekonstrukce byl přestavěn bazén v suterénu pavilonu L, zmodernizován vodoléčebný sál, vyměněna vzduchotechnika a vybudována denní místnost a toalety pro personál i pacienty.
Dispozice byla podřízena snaze o vytvoření kompaktního pracoviště vodoléčby s jednotným nástupem pacientů. „Je logicky situován. Na rozhraní koupelové části s vanami a části s bazénem jsou šatny s nezbytným hygienickým zázemím. V pravé části dispozice vznikl nový bazén orientovaný souběžně s podélnou osou budovy. Koupelová sekce byla plošně redukována tak, aby bylo možné na místě její původní zadní části vybudovat hygienické zázemí pro pacienty elektroléčby a ergoterapie se vstupem přímo z hlavní chodby. Původně nevyužitý prostor mezi strojovnou vzduchotechniky a hlavní rozvodnou byl adaptován na denní místnost zaměstnanců včetně personálního WC,” řekl stavitel firmy KOČÍ a.s. Jan Jedlička. V 2.PP došlo k seskupení technologie úpravy vody do stávajícího prostoru východního traktu budovy, neboť prostor v traktu západním je zastavěn konstrukcí nově orientovaného bazénu. Zbývající části 1.PP i 2.PP byly zachovány beze změny.
Nový bazén budou moci využívat i málo pohybliví pacienti, a to co možná nejdříve po jejich operaci. „Budou do něj moci vstupovat po standardních schodech s oboustranným zábradlím, což umožní časnou rehabilitaci po totální náhradě kyčlí nebo kolen, ale i po operacích ramen nebo u spolupracujících pacientů po mozkové příhodě. U dřívějšího bazénu byl na svislém žebříčku přístup výrazně limitován pohyblivostí kloubů po operacích. Na vodoléčebném sále byly vyměněny jedna menší a dvě velké vany. K nynějším třem vířivkám, dvěma na dolní končetiny a jedné na horní končetiny, přibyla další vířivka na dolní končetiny, kterou budou moci využívat pacienti po úrazech a operacích hlezna,“ upřesnil MUDr. Jiří Kruliš, primář Oddělení akutní rehabilitace Nemocnice Písek, a. s.
Samotná stavba v hodnotě 16 milionů Kč bez DPH probíhala v době od října 2018 do konce února 2019.