facebook

Aktuality

Aktuality / 2018 / Detail aktuality

Žáci třeboňské rybářské školy budou mít atraktivnější prostředí pro výuku

26. 04. 2018

Naše společnost stavebně realizuje projekt pod názvem Rekonstrukce a modernizace objektu Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni.
TŘEBOŇ - Hlavním cílem projektu s dotační podporou je rekonstrukce a modernizace objektu bývalé obchodní akademie, který je již několik let nevyužívaný, pro získání vhodných prostor k výuce a zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a cizích jazyků a zřízení dvou kmenových učeben s nižším počtem žáků za účelem sociální inkluze. V rámci stavby je vyřešená také bezbariérovost školy a úpravy venkovního prostranství.
V rekonstruovaném objektu bude čtrnáct učeben ve třech podlažích. „Jde o jednu malou a deset velkých učeben, chemickou laboratoř a dvě speciální učebny. V každém podlaží budou kabinety, kanceláře a centrální hygienické jádro s WC pro studenty, personál a tělesně postižené. Vybudujeme nový vstup do budovy s šatnami pro 250 studentů, výtah a širší schodiště a také velkou víceúčelovou aulu. Rekonstruovanou budovu propojíme se současnou školou chodbami v prvním a druhém podlaží,“ upřesnil stavební práce stavitel Jan Jedlička. Úpravy se týkají nejen prací uvnitř objektu, ale také úpravy fasád včetně zateplení s výměnou oken, prosklených stěn a dveří.
„Rekonstrukcí dojde k ucelení teoretické výuky do jedné budovy, a tím zvýšení kvality, atraktivity a motivace žáků ke vzdělávání na naší škole hlavně v klíčových předmětech, kterými jsou přírodní vědy, cizí jazyky a práce s digitálními technologiemi. S tím souvisí také budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Očekáváme kvalitní provedení všech stavebních prací, které v listopadu loňského roku zahájil a podle plánu vykonává vítěz výběrového řízení, firma KOČÍ a.s.,“ řekl ředitel školy Ing. Aleš Vondrka, Ph.D.
Práce na tomto projektu v hodnotě 35 milionů Kč bez DPH by měly být ukončené letos v říjnu.