facebook

Aktuality

Aktuality / 2018 / Detail aktuality

Sportovci píseckého Sokola mají lepší podmínky

05. 03. 2018

Výměna hracích ploch sportovní haly a sokolovny v Písku provedená naší společností umožňuje provozovat sporty i na profesionální úrovni.
PÍSEK - V loňském roce naše společnost provedla dlouhodobě plánovanou rekonstrukci sportovních podlah ve sportovní hale a sokolovně, opravu střechy a výměnu oken sportovní haly. Stavba pod vedením Jaroslava Humpála měla rozpočet 6,8 milionu korun.
Povrch sportovní haly nesplňoval podmínky pro vrcholové basketbalové soutěže a podlaha v sokolovně byla kvůli vlhkosti zvlněná a tudíž nevhodná pro jakákoliv cvičení. Navíc kvůli absenci zateplovacích prvkům na plášti sportovní haly docházelo k velkým tepelným ztrátám a zatékání. „Na realizaci projektu rekonstrukce jsme získali sdruženou dotaci od MŠMT a města Písek. Následně jsme vyhlásili výběrové řízení na zhotovitele podle vyhlášek MŠMT, ze kterého byla vybraná stavební firma KOČÍ a.s. z Písku. Splnila všechny podmínky a nabídla nejvýhodnější cenu za zhotovení. Pro Tělovýchovnou jednotu bylo důležité také to, že se jedná o velkou místní firmu s dobrou pověstí a mohli jsme tak předpokládat záruku dobré práce. Rekonstrukce byla úspěšně dokončená s prodlevou zaviněnou technologickým procesem, který neprobíhal podle časového plánu a způsobil mnoho těžkostí. Za náš spolek kvituji výbornou spolupráci s vedením firmy KOČÍ při řešení vzniklých obtíží, díky tomu byl projekt úspěšně dokončený a splňuje všechny parametry. Kvalitou provedené práce můžeme počítat, že sportovní hala i sokolovna budou sportu a propagaci města Písek sloužit dlouhou řadu let,“ řekl starosta Tělovýchovné jednoty Sokol Písek Milan Kučera.