facebook

Aktuality

Aktuality / 2018 / Detail aktuality

Kolbiště Zemského hřebčince prochází velkou rekonstrukcí

19. 04. 2018

V jednom z nejznámějších z hřebčinců dochází díky evropskému programu oprav památek IROP k velmi rozsáhlým změnám. KOČÍ a.s. je velkým dodavatelem dvou plánovaných stavebních akcí.
PÍSEK - Zemský hřebčinec Písek je od roku 2010 Národní kulturní památkou, ve městě Písek je druhou nejstarší po Starém mostě. „Pro reprezentaci Zemského hřebčince pořádáme na vnějším kolbišti různé chovatelské přehlídky a jezdecké závody. Chceme nejen pro návštěvníky ale i pro koně prostředí maximálně zpříjemnit, proto jsme se rozhodli kolbiště zrekonstruovat s pomocí evropského programu oprav památek IROP,“ řekl ředitel hřebčince Ing. Karel Kratochvíle. V rámci rekonstrukce dojde k zastřešení stávající tribuny a osazení lavičkami, vybudování věže rozhodčích spolu s prostorem pro VIP, změna povrchu kolbiště z travnatého na speciální pískový povrch, digitalizace a ochrana Národní kulturní památky pomocí kamerového systému.
Zakázka byla rozdělená na několik specifických částí, které byly samostatně veřejně soutěžené. „Stavební práce zastřešení tribuny s osazením laviček, vybudování věže rozhodčích a prostoru pro VIP vyhrála ve výběrovém řízení firma KOČÍ a.s. Koncem loňského roku jsme podepsali smlouvu na zhotovení a stavba by měla být dokončená do letošního srpna,“ dodal Kratochvíle.
Stavebně je tribuna z betonových prefabrikátů s pultovou střechou na dřevěné konstrukci. Nosné prvky jsou z lepených profilů zakotvené do nosných zdí pod stupni tribuny s pozinkovanými kotevními železy. Klasické krokve po vlašsku jsou z dřevěných hranolů. Krytina je z hliníkového profilovaného plechu.
„Původní objekt rozhodčích tvořila staveništní buňka osazená na ocelové konstrukci s přístupem po ocelovém schodišti. Tento objekt byl demontovaný a navržený byl nový objekt rozhodčích,“ informoval stavitel Jan Jedlička. Jedná se o přízemní objekt o půdorysné ploše 15 x 5 metrů. Věž rozhodčích je umístěna v podkroví. Pod celou půdorysnou plochou je podlaží podzemní. V přízemí je VIP prostor pro sledování závodů a rychlé občerstvení. V podzemním podlaží je nádrž na vodu pro zkrápění otevřené jízdárny (kolbiště) a sociální zázemí pro rozhodčí a VIP hosty.