facebook

Aktuality

Aktuality / 2018 / Detail aktuality

Do nových prostor školy umístí až 102 postižených dětí

22. 05. 2018

Během jediného roku se rekonstrukcí a přístavbou změní školní objekt pro potřeby Základní a praktické školy Hodějovského v Benešově k nepoznání.
BENEŠOV – Plánovanou kapacitu 102 dětí pojme nový objekt školy v Hodějovského ulici. Celkovou rekonstrukci s přístavbou s rozpočtem přes 41 milionů Kč tam od září loňského roku do letošního srpna provádí naše společnost.
„Cílem akce je postavit novou školu pro postižené děti. Firma KOČÍ a.s. byla vybrána na základě výběrového řízení. Očekáváme od ní kvalitně provedené dílo bez víceprací, které bude dokončené v termínu podle uzavřené smlouvy o dílo,“ uvedl Jiří Písačka z Odboru rozvoje města a správy majetku Města Benešov.
Nová přístavba je tvořená ze dvou pavilonů. „V prvním třípodlažním pavilonu jsou na železobetonových základových pasech vyzdívky z vápenopískových tvárnic v kombinaci s železobetonovými stěnami, stropy jsou skládané z keramických vložek a nosníků. Krov je tvořený z vazníků,“ popsal stavební práce stavitel Milan Zábranský. V prvním podlaží se nachází hlavní vstup do školy, šatny, jídelna, přípravna jídel se souvisejícími provozy, speciální pedagogické centrum a sklad pomůcek pro tělocvičnu.
Druhý pavilon s tělocvičnou je přízemní, výškově shodný s ostatními dvoupodlažními budovami v objektu školy. „Zde se jedná o kombinaci betonového ztraceného bednění s výztuží, železobetonového skeletu a jako výplň jsou použité tvárnice z porobetonu. Zastřešení je tvořeno ze stropních panelů spiroll, na kterých je vazníkový krov,“ dodal Zábranský.
Kompletně celý objekt bude zateplený s osazením novými okny s ochrannými mřížemi proti vypadnutí a na slunečné straně s venkovními žaluziemi. V přízemí jsou učebny a družina, v patře učebny a kanceláře vedení školy.
Ve venkovních prostorách vzniklo víceúčelové hřiště, nová komunikace a nová parkovací stání.