facebook

Aktuality

Aktuality / 2017 / Detail aktuality

K jubileům letos gratulujeme devíti zaměstnancům

13. 11. 2017

Letošní rok je významný hned pro devět našich pracovníků, slaví totiž padesáté, pětapadesáté a šedesáté narozeniny.
PÍSEK - Skutečně je co slavit. Padesátku oslavil už 29. dubna mistr oddělení přidružené stavební výroby Miroslav Kunt. Šedesátiny měl 19. dubna Jan Šindelář, mistr na středisku stavitele Ondřeje Soukupa a 27. června truhlář Roman Šach z PSV Jaroslava Humpála.
Letos je v naší firmě rok plný pětapadesátníků. První slavil už 21. února Miloš Neuwirth (HSV Milan Zábranský), 21. března Jiří Fořt (HSV Ondřej Soukup), 3. dubna vedoucí technického úseku Jiří Košatka, 19. září náš domovník Oldřich Marvan a 14. prosince to čeká Jindřicha Kahouna z pražského střediska stavitele Josefa Pince.
Dvě pětky v narozeninovém věku se 16. dubna objevily také u výrobního ředitele Luboše Poláka. „U naší společnosti pracuji od září roku 1993. Zažil jsem její růst z malé s.r.o. až do dnešní akciové společnosti a s tím spojené úspěchy i problematická období. Posledních pět let nepovažuji v naší společnosti za nejúspěšnější - problémy způsobené stagnací stavebnictví, tím vzniklý nedostatek větších zakázek a finanční komplikace. Ale zdá se, že se konečně začíná blýskat nad lepší časy. Ve druhé polovině letošního roku se nám podařilo získat větší počet významnějších a dlouhodobějších zakázek, které realizačně odstartovaly podzimem tohoto roku a od kterých očekáváme nejen stoprocentní vytížení všech našich středisek, ale i lepší hospodářské výsledky,“ komentoval svojí kariéru i výhled do budoucna v naší společnosti Luboš Polák.
„Všem jubilantům bych touto cestou rád pogratuloval a poděkoval za práci, kterou pro naši firmu vykonávají. Velmi si toho vážím. Věřím, že naše společnost je pro ně dobrým zaměstnavatelem, a všichni společně s radostí dobře stavíme,“ řekl ředitel Ing. Tomáš Kočí.