Aktuality

Aktuality / 2018 / Detail aktuality

Zdraví jako znamení našich staveb

22. 01. 2018

Nový nemocniční pavilon pro laboratorní provozy a obnova garáží Zdravotnické záchranné služby, tam všude zanechala naše firma otisk poctivé práce.
PÍSEK - Dvě důležité stavební akce jsme dokončili během loňského podzimu, u obou lze říct, že naše dovednosti podpořily lidské zdraví. Jsme na to pyšní.
Od září do listopadu jsme prováděli stavební úpravy garáží Zdravotnické záchranné služby v Písku. Rekonstrukce pod vedením stavitele Ondřeje Soukupa v hodnotě necelých 650 tisíc korun bez DPH řešila především úpravu šířky a výšky vjezdových vrat garáží, vybourání pilíře mezi vraty, osazení nového překladu a montáž sekčních vrat. Upravený byl také vjezd a jeho částečné vyasfaltování a v neposlední řadě byla provedená nová elektroinstalace.
„Stavební firmu KOČÍ a.s. jsme vybrali jako nejvhodnější na základě výběrového řízení. Práce probíhaly podle zpracované projektové dokumentace, jádrem stavebních úprav byla výměna osmi původních vrat ve čtyřech dvougarážích za čtvery sekční vrata a nová elektroinstalace. S provedenou prací jsme byli spokojení,“ řekl provozně technický náměstek Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Ing. Miroslav Beneš.
Dlouhodobějším projektem byla výstavba pavilonu Q v areálu Nemocnice Písek a.s., která probíhala od srpna roku 2016 do loňského září. Dodavatelsky jsme se na této zakázce v hodnotě 78 milionů korun bez DPH podíleli ve sdružení s firmou GEOSAN GROUP a. s.
Nová budova má čtyři nadzemní a jedno podzemní podlaží. Výstavbou budovy byl splněný požadavek nemocnice na centralizaci laboratorních provozů, které byly doposud rozptýlené v několika budovách areálu a v případě oddělení klinické mikrobiologie i mimo něj. Přízemí slouží hematologicko-transfuznímu oddělení, 2.NP klinické biochemii a 3.NP klinické mikrobiologii. V plošně omezeném 4.NP se nachází pouze technické zázemí zdroje chladu. V podzemním podlaží, které je pouze pod částí celé budovy, je situované provozní a technické zázemí v podobě šaten zaměstnanců, skladu, archivu, rozvoden a strojoven.
„Objekt má severní a jižní komunikační vertikály, každá se schodištěm a výtahem. V úrovni 2.NP vystupuje ze severní vertikály nadzemní spojovací koridor do budovy K, který zajistil propojení novostavby takzvaně suchou nohou se stěžejními pracovišti nemocnice,“ popsal práce stavitel naší firmy Milan Zábranský.
Vhodně volená koncepce 2.NP s navazující veřejně průchozí chodbou mezi oběma vertikálami umožňuje využití nadzemního koridoru pro dárce směřující na hematologicko-transfuzní oddělení a pro pacienty nově vzniklého centrálního odběrového místa.