Aktuality

Aktuality / 2018 / Detail aktuality

Vyjádření k článku „Firma Kočí odešla z nedokončené stavby v hřebčinci“

02. 10. 2018

Považujeme za důležité touto tiskovou zprávou upřesnit informace k otištěnému článku v týdeníku Písecké postřehy č. 39 z 26. září 2018 s titulkem „Firma Kočí odešla z nedokončené stavby v hřebčinci“.
„Zdůrazňujeme, že nejsme po termínu s plněním části díla zastřešení tribuny, a to z důvodu nedořešených změn vyžádaných ze strany objednatele. Zemský hřebčinec Písek si objednal hned několik změn, které měly vliv na posunutí termínu dokončení stavby. Jedná se především o elektroinstalaci a statické změny zastřešení. Ty však nezadministroval dodatkem, pouze změnovými listy a sliby o dodatečném doplnění. Nyní po nás Hřebčinec požaduje, abychom plnili původní termín, a tedy platili pokutu,“ informoval statutární ředitel KOČÍ a.s. Ing. Tomáš Kočí. „Na samém počátku stavby při podpisu smlouvy mezi naší společností a Zemským hřebčincem byla předložena záměna konstrukce tribuny a její zastřešení. Tato změna byla oboustranně odsouhlasena včetně souhlasu památkářů. Pokud bychom postupovali přesně podle smlouvy tak by dodnes práce na tribuně ani nezačaly. Bohužel vzhledem k našemu vstřícnému kroku v počátku jsme nyní na pranýři. Předložili jsme objednateli změnový list, který do doby vyčíslení penalizace nebyl z jeho strany žádným způsobem řešen, a to ani přes opakované výzvy z naší strany. Dále na samém začátku bylo dohodnuto, že realizace obkladu z keramických pásků typu Klinker bude provedena za vhodných klimatických podmínek, což v měsících prosinec až únor rozhodně nebylo. Další problematikou bylo osvětlení vlastní tribuny. Navržené osvětlení v projektové dokumentaci, které bylo odsouhlaseno památkáři, reálně nešlo instalovat, jelikož jeho rozměry byly větší než vlastní pole krovu zastřešení. Následně byl vyvzorkován nový typ svítidel, na který nebyl rovněž objednatelem odsouhlasen několikrát předložený změnový list. Dalším problémem byla chybějící veškerá kabeláž k zmiňovaným svítidlům. Naše společnost ve změnových listech se změnou svítidel nabízela realizaci přívodní kabeláže. Až v momentě kdy objednatel vyměřil penalizaci zhotoviteli, přišel s tím, že se osvětlení realizovat vůbec nebude, a tudíž jsme v prodlení a požaduje penalizaci. Provedení stavebních úprav nosné konstrukce a zastřešení je řádově v hodnotě 300 tisíc korun bez DPH. Tato akce byla provedena v samém začátku po převzetí staveniště a dodnes nebyla ze strany objednatele uhrazena. Vzhledem k tomu, že dodnes nebyl odsouhlasen dodatek smlouvy o dílo, nebyla ze strany objednatele vůle řešit výše zmíněné a došlo k neoprávněnému vyměření penalizace, byli jsme nuceni zastavit stavební práce,“ popsal objektivní důvody nutnosti posunutí termínu dokončení stavby stavbyvedoucí KOČÍ a.s. Milan Zábranský. I nadále se snažíme o vyřešení této situace. „Jsme připraveni stavbu dokončit, jakmile bude vše podle původních dohod s vedením Hřebčince a smluvních postupů dořešeno,“ dodal statutární ředitel KOČÍ a.s. Ing. Tomáš Kočí.