Aktuality

Aktuality / 2017 / Detail aktuality

Nové prostory pro chov mladého skotu má ZD Bernartice

21. 12. 2017

Naše společnost před nedávnem dokončila výstavbu stáje pro telata a jalovice do věku 24 měsíců v Jestřebicích.
JESTŘEBICE - Zemědělské družstvo Bernartice roste a modernizuje svoje zázemí. V letošním roce pokračovala výstavba areálu Jestřebice novou odchovnou mladého dobytka. „Projektovou dokumentaci připravila firma Farmtec Tábor. Na stavbu jsme dostali příslib dotace z Programu rozvoje venkova ve výši 20 % předpokládaných nákladů. Na dodavatele stavby jsme vyhlásili otevřené výběrové řízení, ve kterém se na základě nejvýhodnější nabídky a splnění všech podmínek zadávacího řízení, stala firma KOČÍ. Už z minulosti jsme měli s touto firmou dobré zkušenosti, a tak došlo k podpisu smlouvy o dílo na dodávku stavby. Z provozních důvodů byl dohodnutý velmi krátký termín výstavby. Každý týden byl pravidelně hodnocený harmonogram stavby, tím bylo možné celou stavbu v termínu dokončit, a přesto v požadované kvalitě,“ řekl předseda ZD Bernartice Pavel Novotný s tím, že dnes je stáj v plném provozu a splňuje všechny požadavky pro úspěšný chov skotu.
Výstavba nové odchovny probíhala v období od dubna do října 2017. „Novostavba provozně navazuje na stávající stáje střediska živočišné výroby, v přístavku je navrženo zázemí pro přípravu mléčných krmných směsí pro telata. Objekt je halového typu se sedlovou střechou krytou průsvitným vlnitým dutinovým polykarbonátem. Nosnou konstrukci tvoří rámy kombinované z ocelových stojek a dřevěných lepených nosníků se založením na betonových patkách,“ popsal prováděné práce stavitel Jan Jedlička. Plánovaná kapacita navrhovaného objektu je pro ustájení 300 telat a jalovic.