Aktuality

Aktuality / 2008 / Detail aktuality

Čtyři hřiště podpořená Unií utěšeně rostou, lípy se přesunuly k OBI

17. 10. 2008

Projekt „Modernizace hřišť základní školy J. K. Tyla a MŠ Písek“, který získal letos v létě podporu Evropské unie z jejího fondu pro regionální rozvoj, pokračuje samotnou výstavbou hřišť.
Výběrové řízení na realizaci získala písecká stavební společnost Kočí a.s. s nejnižší nabídkou, 11,5 milionu korun. Za tyto peníze vzniknou v areálu Základní školy Josefa Kajetána Tyla v Písku čtyři hřiště: jedno víceúčelové, jedno basketbalové, jedno tenisové a jedno volejbalové. Tři ze čtyř hřišť budou mít tartanový povrch, tenisové umělou trávu. Součástí zakázky jsou i branky, sítě a oplocení. K tomu vybaví škola okolí hřišť dětskými prvky pro školní družinu. Celkové náklady projektu jsou stanoveny na 12,9 milionu korun. Z toho 92,5% dá Evropská unie prostřednictvím operačního programu ROP NUTS II Jihozápad, zbývajících 7,5% do rozpočtu doplní město Písek jako zřizovatel školy. 
V současné době jsou práce na modernizaci hřišť v plném proudu. „Hotovy jsou spodní stavby pro tři ze čtyř hřišť, to znamená, že hřiště jsou srovnaná, odvodněná drenážemi a dreny, jsou vytvořeny spodní štěrkové vrstvy a pokládá se asfalt. Na ten přijde umělý povrch, což bychom chtěli zvládnout cca do deseti dní,“ říká o aktuálním stavu stavby její vedoucí, stavitel František Mašek z firmy Kočí a.s. Podle něj se zatím nevyskytly žádné významnější komplikace, uvažuje se ale o změně oplocení z plánovaného pletiva na dřevo. „Je tady obava, že pletivo by nevydrželo zátěž při provozu hřišť. Dřevo se jeví jako vhodnější. Toto řešení zatím diskutujeme a pro celkové náklady by znamenalo navýšení asi o 150 tisíc korun,“ doplňuje František Mašek. 
Nad průběhem stavby se každou středu scházejí na kontrolním dni jak zástupci dodavatele, tak technický dozor, koordinátor bezpečnosti práce, zpracovatel projektu i ředitel školy Jaromír Hladký. Zváni jsou vždy také odborníci na problematiku, která se právě řeší. „Tak například s odborem Životního prostředí a lesního a vodního hospodářství Městského úřadu v Písku a s Městskými službami jsme řešili, jak naložit se středně vzrostlými lípami, které se nacházely v místech nově navržených hřišť. Po vzájemné dohodě Městské služby lípy opatrně vyjmuly a přepravily k OBI, kde stromy našly nové místo,“ sděluje ředitel Hladký.
Stavba, která se koná za plného provozu školy, znamená samozřejmě jistá omezení. „Museli jsme uzavřít dva ze čtyř přístupů do areálu. Přechodně je vstup do školy umožněn jen z Tyršovy a Kollárovy ulice,“ líčí ředitel ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek Jaromír Hladký. „Pro děti, rodiče i zaměstnance školy to znamená určité omezení, ale všichni je respektují, nemáme žádné stížnosti ani nehody. Jakmile se sníží frekvence pohybu nákladních vozů ze stavby, pravděpodobně otevřeme vstup i z Jeronýmovy ulice,“ slibuje ředitel. 
Modernizace hřišť základní školy J. K. Tyla a MŠ Písek by měla skončit třicátého listopadu, následovat by mělo slavnostní otevření a odhalení pamětní desky. „Pouze v případě, že by teploty výrazně klesly a trvale mrzlo, nebylo by možné položit umělé povrchy. V tom případě bychom žádali o prodloužení projektu a dokončení hřišť bychom nechali na jaro,“ uzavírá Jaromír Hladký. 
APP, eve